HOTLINE: 0972910999
Hợp nhất thương hiệu - Xu thế thúc đẩy thị trường truyền hình trả tiền tăng tốc

Hợp nhất thương hiệu - Xu thế thúc đẩy thị trường truyền hình trả tiền tăng tốc

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có tác động sâu rộng đến thị trường truyền hình trả tiền (Pay TV), sự kiện hợp nhất thương hiệu FPT Play được xem là giải pháp hiệu quả nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh cho thương hiệu trước số lượng đối thủ đang không ngừng gia tăng.
G

Bấm để gọi ngay